telopedija

tič

Slengovski izraz za penis.

 na začetek kategorije telopedija