telopedija

vagina

Strokovni izraz za nožnico.na začetek kategorije telopedija