telopedija

monogamija

Kadar smo poročeni samo z eno osebo.na začetek kategorije telopedija