telopedija

homo

Slengovski izraz za homoseksualca.na začetek kategorije telopedija