Pravno obvestilo za uporabo spletnega mesta eetaq.si

POMEMBNO OBVESTILO - POZORNO PREBERITE!

POGOJI UPORABE VSEBIN SPLETNEGA MESTA eetaq.si

1. VELJAVNOST POGOJEV UPORABE

Sledeči pogoji predstavljajo pravni dogovor med končnim uporabnikom (v nadaljevanju: uporabnik), ki je lahko fizična ali pravna oseba in podjetjem Spletno založništvo, Bojana Premzl s.p., Sele pri Polskavi 27b, 2331 Pragersko za uporabo spletnega mesta eetaq.si, ki se nahaja na spletnem naslovu www.eetaq.si in z njim povezanih storitev.

Kadar končni uporabnik dostopa do spletnega mesta eetaq.si ali ga kako drugače uporablja, ga zavezujejo določila teh pogojev uporabe. Če se uporabnik s temi pogoji uporabe ne strinja, spletnega mesta eetaq.si in z njim povezanih storitev ne sme uporabljati.

Z uporabo in dostopanjem do spletnega mesta eetaq.si mladoletni uporabnik potrjuje, da je za dostop in ogled vsebin predmetnega mesta pridobil dovoljenje svojih staršev oz. zakonitih zastopnikov, kateri so tudi v njegovem imenu preučili navedene pogoje uporabe. Mladoletni uporabnik, ki nima privolitve staršev oz. zakonitih zastopnikov za ogled spletnega mesta eetaq.si, do vsebin spletnega mesta eetaq.si ne sme dostopati.

V primeru, da se uporabniku vsebine spletnega mesta eetaq.si zdijo žaljive, ga prizadenejo, oz. mu povzročajo kakšne druge težave, predlagamo, da do spletnega mesta takoj preneha dostopati oz. ga uporabljati.

2. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vsebina spletnega mesta eetaq.si je avtorsko pravno zaščitena kot individualne stvaritve oziroma kot podatkovne zbirke. Varstvo zajema slikovni in tekstovni material, programsko opremo ter PHP, HTML, JAVA in FLASH izvorno kodo.

Vsebine, objavljene v spletnem mestu eetaq.si, so lahko reproducirane le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez uradnega, pisnega dovoljenja lastnika.

Del vsebin spletnega mesta eetaq.si soustvarjajo tudi njegovi uporabniki. V tem primeru se vsak uporabnik, ki pošlje nenaročen slikovni ali tekstovni material za objavo, odpoveduje avtorskim pravicam za ta dela. Odločitev o objavi oz. neobjavi teh vsebin sprejme uredništvo spletnega mesta. Uredništvo spletnega mesta eetaq.si ne prevzema nikakršne odgovornosti za te vsebine.

Zaradi živosti jezika, se prejeta in objavljena besedila uporabnikov, ki soustvarjajo vsebino spletnega mesta eetaq.si, praviloma ne lektorirajo, razen kadar uredništvo mesta presodi drugače.

3. REGISTRACIJA

Mladoletni uporabnik mora za registracijo in posredovanje svojih osebnih podatkov na spletni strani www.eetaq.si zaprositi za dovoljenje svoje starše oz. zakonite zastopnike.

Podatki, ki ji uporabnik posreduje pri registraciji oz. jih v njegovem imenu posredujejo njegovi starši ali zakoniti zastopniki, morajo biti resnični, točni in celoviti.

Uporabnik oz. starši ali zakoniti zastopniki, ki ga zastopajo, morajo vsako spremembo, ki je relevantna pri registraciji na spletni strani mesta eetaq.si, takoj sporočiti na elektronski naslov

4. OSEBNI PODATKI

Uporabnik, ki ob registraciji na spletni strani www.eetaq.si posreduje svoje podatke, s tem tudi dovoljuje morebitno uporabo in obdelavo teh podatkov podjetju Spletno založništvo, Bojana Premzl s.p., Sele pri Polskavi 27b, 2331 Pragersko v povezavi s spletnim mestom eetaq.si.

Informacije pridobljene od uporabnikov na spletni strani www.eetaq.si bo podjetje Spletno založništvo, Bojana Premzl s.p. uporabljalo in obdelovalo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Obdelava pomeni zbiranje, shranjevanje ali združevanje podatkov v zbirkah osebnih podatkov, spreminjanje, uporabo ali sporočanje, vključno s prenosom, iskanjem, blokiranjem in brisanjem.

Uporabnikovi osebni podatki se shranjujejo in uporabljajo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena.

Na podlagi uporabnikove registracije bo podjetje Spletno založništvo, Bojana Premzl s.p. njegove osebne podatke uporabljalo za potrebe informiranja o novih vsebinah spletnega mesta eetaq.si in s tem povezanimi aktivnostmi ter ga preko različnih komunikacijskih sredstev seznanjalo z novostmi.

5. DOLŽNOSTI SKRBNIKA

Dostop do spletnega mesta eetaq.si je brezplačen.

V okviru zmožnosti se bo podjetje Spletno založništvo, Bojana Premzl s.p. trudilo za zagotavljanje najbolj točnih in najnovejših podatkov na tem spletnem mestu, vendar v tem smislu ne prevzema nobenih garancij.
Spletno založništvo, Bojana Premzl s.p. zagotavlja vsebine spletnega mesta eetaq.si takšne kot so in brez kakršne koli odgovornosti.

Nadalje podjetje Spletno založništvo, Bojana Premzl s.p. ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli morebitno škodo, ki bi nastala uporabnikom zaradi nezmožnosti uporabe spletnega mesta eetaq.si, zaradi zaupanja v vsebino, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo spletnega mesta eetaq.si.

Podjetje Spletno založništvo, Bojana Premzl s.p. si pridržuje pravico, da lahko kadar koli in iz katerega koli razloga ter za kakršno koli obdobje prekine zagotavljanje vsebin spletnega mesta eetaq.si oz. tudi popolnoma ukine dostop do spletnega mesta, če meni, da je to potrebno.

Podjetje Spletno založništvo, Bojana Premzl s.p. si pridržuje tudi pravico, da lahko določenim uporabnikom omeji dostop do vsebin spletnega mesta eetaq.si, če meni, da je to potrebno.

Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Niti Spletno založništvo, Bojana Premzl s.p. niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi tega spletnega mesta, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Spletno mesto eetaq.si lahko med svojo vsebino navaja tudi povezave do drugih spletnih strani. V tem primeru podjetje Spletno založništvo, Bojana Premzl s.p. ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino teh strani ter za popolno, pravilno in ažurno delovanje teh strani oz. povezav do njih.

6. DOLŽNOSTI UPORABNIKA

Uporabnik oz. v njegovem imenu njegovi starši ali zakoniti zastopniki se z dostopanjem do spletnega mesta eetaq.si zavezujejo, da bodo te spletne vsebine uporabljali v skladu s pogoji uporabe in na tak način, ki bo skladen s slovensko zakonodajo.

Uporabniki se tudi zavezujejo, da spletnega mesta eetaq.si ne bodo zlorabljali za obrekovanje, klevetanje, razširjanje žaljivih, agresivnih, rasističnih, opolzkih ali kakršnihkoli podobnih nadležnih vsebin, ki bi lahko pri drugih uporabnikih povzročila občutke nelagodja.

Pomembno sporočilo staršem oz. zakonitim zastopnikom mladoletnih uporabnikov

Vsi uporabniki spletnega mesta eetaq.si oz. v primeru mladoletnih uporabnikov njihovi starši ali zakoniti zastopniki prevzemajo vso odgovornost za izgubo oz. škodo, ki jo povzročijo drugi osebi.

Vsi uporabniki spletnega mesta eetaq.si oz. v primeru mladoletnih uporabnikov njihovi starši ali zakoniti zastopniki se zavezujejo, v primeru povzročitve škode spletnemu mestu eetaq.si,  na zahtevo podjetja škodo poravnati.

Vsi uporabniki morajo svoje uporabniško ime in geslo, ki ga dobijo ob registraciji, držati v tajnosti. Izhajajoč iz te zahteve, vsi uporabniki oz. v primeru mladoletnih uporabnikov njihovi starši ali zakoniti zastopniki prevzemajo polno odgovornost za aktivnosti, ki se izvajajo pod temi uporabniškimi imeni in gesli.

Vsi uporabniki, oz. v primeru mladoletnih uporabnikov njihovi starši ali zakoniti zastopniki, z dostopom na spletno mesto eetaq.si tudi v celoti prevzemajo odgovornost za morebitne stroške, povezane z dostopanjem ali kakršnokoli drugo uporabo tega spletnega mesta.

Z uporabo in dostopom do spletnega mesta eetaq.si se vsak uporabnik zavezuje, da vsebine oz. storitev in možnosti, ki jih le-ta ponuja, ne bo zlorabil, poškodoval ali kako drugače onemogočal oz. jim škodil.

Spletno založništvo, Bojana Premzl s.p.